Important: our website uses files called cookies. 

We use cookies and other similar technologies for marketing and statistical purposes, and to adapt our services to the needs of our individuals users. Cookies may also be used by our advertising partners, research companies and providers of multimedia applications.

close

Scandia Cosmetics współpracuje z uznanymi ekspertami z dziedzin ozonoterapii oraz nanotechnologii, m.in.:

Karen Khachatryan Dr hab. prof. UR w Krakowie

Dyscyplyny, klasyfikacja
KBN: Nauki Chemiczne; Technologia Żywności i Żywienia
NCN: Nauki ścisłe i techniczne->Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna->Chemia organiczna
Nauki ścisłe i techniczne->Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna->Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
OECD: Nauki Inżynieryjne i Techniczne->Nanotechnologia->Nanomateriały [Produkcja i Właściwości] Nauki Przyrodnicze->Nauki Chemiczne->Chemia Organiczna
OSJ: Nauki Przyrodnicze->Chemia->Chemia Organiczna

Specjalności
chemia organiczna, nanotechnologia żywności, chemia żywności, nanotechnologia polimerów i biomateriałów

Wykształcenie
Wyższe _ 1993: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Studia podyplomowe _ 2011: „Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych”, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Stopień naukowy:

  • 1993 _ Mgr Chemii („Reakcje alkilowania i arylowania kompleksu niklu pochodnej kwasu β-aminotiocynamonowego”, promotor: dr hab. Barbara Zaleska. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  • 2002 _ Dr Nauk Chemicznych, specjalizacja Chemia Organiczna („Nowe luminofory pirazolochinolinowe na potrzeby optoelektroniki”, promotor: prof. dr hab. Piotr Tomasik. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków )
  • 2016 _ rozprawa habilitacyjna „Otrzymywanie nanocząstek w matrycach polisacharydowych oraz badanie właściwości fizykochemicznych uzyskanych kompozytów”. Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Odznaczenia

  • 2017 _ Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

---

Gohar Khachatryan Dr hab. prof. UR w Krakowie

---

Krzysztof Klimas - lekarz weterynarii