Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
zamknij

Scandia Cosmetics współpracuje z uznanymi ekspertami z dziedzin ozonoterapii oraz nanotechnologii, którzy wchodzą w skład Rady Naukowej Scandia Cosmetics.

Karen Khachatryan Dr hab. prof. UR w Krakowie - Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscyplyny, klasyfikacja:
KBN: Nauki Chemiczne; Technologia Żywności i Żywienia
NCN: Nauki ścisłe i techniczne->Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna->Chemia organiczna
Nauki ścisłe i techniczne->Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna->Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
OECD: Nauki Inżynieryjne i Techniczne->Nanotechnologia->Nanomateriały [Produkcja i Właściwości] Nauki Przyrodnicze->Nauki Chemiczne->Chemia Organiczna
OSJ: Nauki Przyrodnicze->Chemia->Chemia Organiczna

Specjalności
chemia organiczna, nanotechnologia żywności, chemia żywności, nanotechnologia polimerów i biomateriałów

Wykształcenie
Wyższe _ 1993: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Studia podyplomowe _ 2011: „Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych”, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Stopień naukowy:
1993 _ Mgr Chemii („Reakcje alkilowania i arylowania kompleksu niklu pochodnej kwasu β-aminotiocynamonowego”, promotor: dr hab. Barbara Zaleska. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
2002 _ Dr Nauk Chemicznych, specjalizacja Chemia Organiczna („Nowe luminofory pirazolochinolinowe na potrzeby optoelektroniki”, promotor: prof. dr hab. Piotr Tomasik. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków )
2016 _ rozprawa habilitacyjna „Otrzymywanie nanocząstek w matrycach polisacharydowych oraz badanie właściwości fizykochemicznych uzyskanych kompozytów”. Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Odznaczenia
2017 _ Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

---

Gohar Khachatryan Dr hab. prof. UR w Krakowie

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza, ul.Balicka 122, Kraków

Prowadzone szkolenia:
„Nanotechnologia w kosmetyce” organizowane przez Biotechnologia.pl 12.01.2017 Łódź

Badania naukowe nad:
1. Opracowaniem metod syntezy  biokompozytów, elastycznych folii hydrożelowych oraz hydrożeli na bazie kompleksów polisacharydów z aminokwasami lub lipidami zawierających nanosrebro, srebro jonowe, nano i mikro-kapsułki oraz kropki kwantowe. 
2. Stymulowaniem katalizatorów białkowych używanych w reakcjach biochemicznych światłem liniowo spolaryzowanym.
3. Wpływem światła widzialnego liniowo spolaryzowanego na właściwości fizykochemiczne skrobi o istotnym znaczeniu przemysłowym i żywieniowym. 

Wybrane publikacje naukowe:

1. Chaczatrian K., Chaczatrian G., Danel A., Tomasik P., The synthesis of 4-aryl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines by cyclization of 4-arylidenepyrazolin-5-ones with anilines, ARKIVOC, 2( 6), 63 (2001).

2. Chaczatrian K., Chaczatrian G., Danel A. i Tomasik P., A Facile Synthesis of 4-Aryl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines, Polish J. Chem., 77, 1141 (2003).

3. Fiedorowicz M., Chaczatrian G., Kapuśniak J., Tomasik P.J. i  Tomasik P., Novel dextrins as potential prebiotics, Journal of Food, Agriculture & Environment, 1(3,4), 54 (2003).

4. Fiedorowicz M., Chaczatrian G., Yuryev V. P., Wasserman L. A., Thermal and molecular properties of waxy corn, and potato starches after illumination with polarized light, Starch : From Starch Containing Sources to Isolation of Starches and Their Applications, (ed. V Yureev, P.Tomasik and H.Ruck), Nova Science Publisher, New York, 39 (2004).

5. Fiedorowicz M., Chaczatrian G., Selected functional properties of waxy corn and potato starches after illumination with linearly polarized visible light, J.Sci.Food Agric., 84, 36 (2003).

6. Fiedorowicz M., Chaczatrian G., Effect of illumination with the visible polarized and non-polarized light on α -amylolysis of starches of different botanical origin, J.Agric.Food.Chem., 51, 7815 (2003).

Opracowane patenty:

1. Chaczatrian, G., Chaczatrian, K., Danel, A., Tomasik, P. (2007).  Sposób wytwarzania 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny i jej pochodnych, zwłaszcza 4-arylo podstawionych pochodnych związku macierzystego. Polska, PL 195 700 B1 (Przyznany)

2. Tomasik, P., Fiedorowicz, M., Khachatryan, G., Białopiotrowicz, T., & Bakoš, D. (2009). Sposób otrzymywania elastycznej folii hydrożelowej z biopolimerów, zwłaszcza na materiały opatrunkowe. Polish Patent, PL 200 956 B1 (Przyznany).

3. Fiedorowicz M., Konieczna-Molenda A., Khachatryan G., Tomasik P. (2012). Sposób stymulowania katalizatorów białkowych używanych w reakcjach biochemicznych, zwłaszcza enzymów stosowanych w reakcjach otrzymywania sacharydów. Polska, PL 211549 B1 (Przyznany)

4. Khachatryan, G., Khachatryan, K., Stobiński, L., Michalski, O.,Tomasik,  P.  (2013). Sposób modyfikowania nanorurek węglowych, zwłaszcza wielościennych. Polska, PL 391415  (Przyznany)

---

Krzysztof Klimas - lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od kilkunastu lat zajmuje się ozonoterapią u zwierząt, prowadzi praktykę lekarsko-weterynaryjną. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii jako jedyny lekarz weterynarii w Polsce.

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii. Jako jeden z pierwszych lekarzy weterynarii w kraju, pod merytoryczną opieką prof. dr hab. medycyny Zygmunta Antoszewskiego, zastosował leczenie mieszaniną tlenowo-ozonową w wielu trudnych terapeutycznie przypadkach u zwierząt.

Jest autorem i współautorem prac i doniesień na temat wykorzystania ozonoterapii u zwierząt i ludzi:
1. The role of ozone environment protection and medicine VŚB-TU Ostrava,

2. Zastosowanie ozonu w pediatrii małych zwierząt PSLWMZ  Kraków,

3. Mały Atlas Ozonoterapii Klinicznej wyd. Śląsk.

Opracował skład preparatu Dermozon zarejestrowany jako kosmetyk dla ludzi oraz szamponu Ozopet dla zwierząt. Jest także pomysłodawcą zastosowania ozonu w kosmetykach.