Dane:
Scandia Cosmetics Spółka Akcyjna
32-005 Niepołomice, Grabska 23
NIP 6830002534
KRS 0000182945
RHB 2319 SAD REJONOWY DLA KRAKOWA – SRÓDMIESCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY
Wysokość kapitału zakładowego 842 110,00 ZŁ
Kontakt: Marek Poleszak – Pełnomocnik Zarządu m.poleszak@gardenofwords.pl

Zarząd:
Prezes Zarządu: Michał Pawlikowski

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący – Jędrzej Dobrowolski
Członek Rady – Joanna Bujak-Dobrowolska
Członek Rady – Wojciech Dobrowolski

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy:

Rada Nadzorcza 22.01.2020
Protokół
Uchwały

Walne Zgromadzenie 10.02.2020
Zawiadomienie

Walne Zgromadzenie 02.03.2020
Zawiadomienie

Rada Nadzorcza 18.03.2020

Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie 02.04.2020
Protokół
Załącznik nr 5

Rada Nadzorcza 23.04.2020

11.09.2020
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 30.09.2020 o godz. 13:00