Kompleksowy proces tworzenia krok po kroku

Oferujemy realizację zleceń produkcyjnych opartych na:

  • własnych recepturach
  • recepturach Scandia Cosmetics
  • zmodyfikowanych recepturach własnych
  • zmodyfikowanych recepturach Scandia Cosmetics
  • pomysłach własnych, będących podstawą opracowania nowych receptur


BADANIE POTRZEB

Wstępne rozmowy na temat oczekiwań pozwalają na identyfikację potrzeb klienta. Dzięki temu mamy możliwość odpowiedzi na nie w pełni naszych możliwości.

PODPISANIE UMOWY

Produkcja kosmetyków marki własnej odbywa się na podstawie zawartej umowy, w której określono zakres zobowiązań stron, asortyment, ilość jednorazową produkcji, harmonogram realizacji i płatności oraz cen jednostkowych oraz kwestię badań. Podział niezbędnych działań umożliwia działanie obu stron zgodnie z wypracowanym kierunkiem.

OPRACOWANIE RECEPTURY

Receptura potrzebna do przygotowania prototypu może zostać opracowana na podstawie końcowych lub zmodyfikowanych wzorów (klienta lub Scandia Cosmetics). W przypadku własnych pomysłów, będących podstawą opracowania nowych receptur, powstałe receptury są bezpłatne i w okresie współpracy pozostają własnością̨ Scandia Cosmetics. Oferujemy również prawo do wykupu praw do receptury za dodatkową opłatą, co zostaje uwzględnione w umowie.

WYKONANIE PROTOTYPU

Po akceptacji receptury rozpoczynamy tworzenie wzoru. Modyfikujemy go zgodnie z potrzebami i przygotowujemy kolejny prototyp, aż do zaakceptowanego wzoru. Do maksymalnie 3 wersji każdego produktu ich przygotowanie jest bezpłatne. Kolejne modyfikacje są płatne. Orientacyjny koszt wzoru to 500 zł netto za każdą wersję produktu.

Oprócz zawartych składników, akceptacja wzoru obejmuje również rodzaj opakowania jednostkowego i jego pojemność. Gdy prototyp zostanie zaakceptowany, wtedy przesyłamy go do badań (nie dotyczy to gotowych i przebadanych receptur). Po wykonaniu i finalnej akceptacji próbki jesteśmy gotowi, aby określić koszt produktu końcowego.

ZLECENIE BADAŃ*

Aby kosmetyk został dopuszczony do użytku, należy sporządzić ocenę bezpieczeństwa i wykonać potrzebne badania. Koszt badań koniecznych do wprowadzenia kosmetyku na rynek jest kosztem zewnętrznym i wymaganym prawnie. Ostateczna cena zależy od rodzaju kosmetyku, składników i przeznaczenia kosmetyku dla danej grupy docelowej. Istnieje możliwość zlecenia tych badań we własnym zakresie i w dowolnym, akredytowanym laboratorium. Czas trwania badania to około 4 miesiące, licząc od akceptacji wzorów i ustalenia treści opakowań.

FINALNA AKCEPTACJA

Na tym etapie mamy ostateczną recepturę, sprawdziliśmy dostępność i ocenę surowców i opakowań oraz mamy wzór produktu z wykonanymi badaniami. Następnie przechodzimy do akceptacji wzoru. Po akceptacji ostatecznej wersji kosmetyku przedstawimy wycenę końcową produktu w PLN, w przeliczeniu na 1 sztukę netto. Cena obejmuje zakup surowców i opakowań jednostkowych, produkcję masy, konfekcję masy w opakowania jednostkowe, klejenie etykiet, pakowanie do indywidualnych kartoników i ich foliowanie (jeżeli projekt to przewiduje; znakowanie i pakowanie zbiorczo do kartonów).

Do wymienionych kosztów należy dodatkowo doliczyć koszty sporządzenia oceny bezpieczeństwa i badań do tego koniecznych, projektu i druku etykiet oraz kartoników, a także koszty transportu.

*element dodatkowy

PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ

Przygotowanie projektu graficznego etykiet jest po stronie klienta. Jednak na życzenie oferujemy dodatkową usługę projektowania etykiet i kartoników.

PRODUKCJA

Przygotowujemy kosmetyki według zatwierdzonej receptury i karty charakterystyki. Po zakończeniu tego etapu produkty w pojedynczych opakowaniach czekają na dalsze pakowanie.

PAKOWANIE

Aby wyruszyć w dalszą drogę, naklejamy etykiety na produkty i pakujemy do kartonów zbiorczych. Tak przygotowane produkty czekają gotowe na dostawę.

DOSTAWA

Przygotowujemy kosmetyki do jednorazowego odbioru z naszej siedziby na koszt klienta. Na życzenie możemy zorganizować transport, ale jego kosztami obciążamy klienta.

DYSTRYBUCJA

Dystrybucja czy sprzedaż gotowych produktów jest po stronie klienta.