Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Tytuł projektu: Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej innowacyjnej serii kosmetyków opartej na połączeniu hialuronu z ozonem wraz z opakowaniami.

Cele projektu: opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej serii kosmetyków z opakowaniami; uzyskanie wymiernych efektów innowacyjnych; zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy.

Planowany efekt projektu: wprowadzenie innowacji produktowych (seria kosmetyków wraz
z opakowaniami: 2 kosmetyki i 2 rodzaje opakowań).

Wartość projektu ogółem: 442 800.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 306 000.00 PLN

Beneficjent: SCANDIA COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA